Arrow
Arrow
Slider

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu (Trafo İşletme Sorumluluğu)

Yüksek Gerilim İşletme Sorumluluğu (Trafo İşletme Sorumluluğu) Hizmeti adıyla da bilinen bu hizmet elektrik mühendisleri tarafından verilmektedir. enerji ihtiyacını yüksek gerilim şebekesi üzerinden kendine ait bir trafo vasıtasıyla alan yani 1 kV ve üzeri gerilim bulunan tesisler bir elektrik mühendisinden işletme sorumluluğu hizmeti almak zorundadır. İşletme Sorumluluğunun temel amacı müdahalesi teknik bilgi gerektiren yüksek gerilim ekipmanlarının sağlıklı …

Ticari Mekan Projeleri

Ticari mekan projeleri ruhsat projelerine kıyasla daha çok kullanıma uygun imalatla birebir uyacak şekilde çizilmektedir. Bu nedenle bu projelerde detaylar ve kullanıcı talebi, tefrişat ve detaylar çok daha fazla önem kazanır. Ticari mekanların elektrik projeleri oluşturulurken iç mimari projenin eksiksiz ve doğru şekilde elektrik proje müellifine ulaştırılması gerekmektedir. Özellikle alışveriş merkezleri (AVM), gökdelenler gibi içerisinde …

Topraklama sisteminin uygun kabul edilebilmesi için hangi şartları yerine getirmesi gerekmektedir?

Her sistemde olduğu gibi topraklama sitemi de belli ekipman ve parçalardan oluşmaktadır. Sistemin sorunsuz çalışması ve görevini yapması için cihaz gövde bağlantısından toprak elektroduna kadar tüm devre elemanlarının standartlara uygun ve görevini yapıyor olması gerekir. Buna göre bir topraklama siteminin uygun kabul edilebilmesi için; Topraklama elektrotunun yeterli derinliğe gömülerek istenilen sınırlarda bir topraklama direnci elde …

Paratoner Projesi

Herhangi bir tesis için paratoner tesis etme gerekliliği doğduğunda yapılması gereken ilk iş önce bir paratoner projesi çizdirmektedir. Projede paratonerin doğru şekilde montajının yapılabilmesi için gerekli tüm detaylar mevcuttur. Ayrıca paratoner projesinin bir takımının arşivde saklanmasında da fayda vardır. Zira bazı kurumlar işletmelerden bu projeleri zaman içerisinde talep etmektedir. Fakat çoğu tesiste bu projeler bulunmadığından …

Şantiye Elektrik Projesi

Şantiye projeleri bir inşaatın yapım süreci boyunca elektrik ihtiyacının karşılanması için çizilen elektrik projeleridir. Şantiye sahasına konulacak harici bir panodan temin edilecek enerjinin bu safhaya gelinceye kadarki aşağıda listelenmiştir. 1. Yerinde keşif yapılması ve enerji alınacak noktanın (direk veya baks) belirlenmesi 2. Elektrik projesinin çizilmesi ve dağıtım şirketine onaylatılması 3. Elektrik imalatının projeye uygun olarak …

Elektrik Tesisatınızı 9 adımda güvenli hale getirin!

Yoğun olarak çalışan fabrikalardan çok küçük bir konuta kadar enerji ihtiyacının çoğunu elektrik enerjisinden karşılamaktayız. İçerisinde ciddi risk taşıyan bu enerjisinden faydalanırken dikkat edilmesi gereken noktalar vardır. Elektrik tesisatının kontrolü her ne kadar teknik bilgi gerektiren bir işlem olsa da son kullanıcının da yapılması gerekenleri ana başlıklar halinde bilmesinde fayda vardır. İletkenlerin kesitlerinin ve sigorta …

Makine Gövde Topraklaması

Elektrik enerjisinin yoğun olarak tüketildiği endüstriyel tesislerde elektrik makinelerinin iş güvenliği açısından güvenilir olması büyük önem arz etmektedir. Bu ortamlarda iş güvenliğini riske sokacak önemli tehlikelerden birisi de kullanıcının elektriğe çarpılması olayıdır. Bu makineler yoğun olarak çalıştığından gözle görülmeyen herhangi bir noktasında izolasyon hatası meydana gelebilir. Yani elektrik enerjisi olan aktif bölüm herhangi bir sebep …

Enerji Yöneticiliği hizmetini kimler üstlenebilir

Enerji yöneticisi olmak için bu konuda yetkilendirilmiş kurumların verdiği kursları tam devamlılık esaslarına göre tamamlamak ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün yaptığı sınavı başarıyla tamamlamış elektrik makine veya inşaat mühendisleri üstlenebilir. Septa Elektrik; enerji yöneticiliği kursunu ve sınavını başarı ile tamamlayarak enerji yöneticisi ünvanını almaya hak kazanmıştır. Bilgi birikimi, tecrübe ve yetkiye sahip kadrosuyla tesisteki çalışmalarını büyük bir …

Kimler Enerji yöneticiliği hizmeti almak zorunda?

5267 sayılı Enerji verimliliği kanununa göre; Yıllık enerji tüketimi 1.000 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) ve üzeri olan işletmelerde, Toplam inşaat alanı en az 20.000 m2 veya yıllık enerji tüketimi 500 TEP olan ticari binalarda, Toplam inşaat alanı en az 10.000 m2 veya yıllık toplam enerji tüketimi 250 TEP ve üzeri olan kamu binaları, Kendi bünyesinde …

Enerji Yöneticiliği

Enerji kaynaklarının her geçen gün azaldığı günümüzde enerji tasarrufu çok önemlidir. Tesislerde çok küçük bütçelerle yapılabilecek değişiklikler orta ve uzun vadede kullanılan bütçenin çok üstünde tasarruf etmeyi sağlar. Enerji tüketiminin yoğun olduğu tesislerde enerji kaçağı olan bir çok nokta vardır ve bu noktaların tespiti ve eksikliğin giderilmesi teknik bilgi ve tecrübe gerekmektedir. Enerji tasarrufu odaklı …

Katodik Koruma Ölçümünü Kimler Yapabilir?

Katodik koruma ölçümü yapma ve katodik koruma raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından önemli olan bu kontrollerin elektrik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilaveten Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’Katodik Koruma Ölçümü Yapma Yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış elektrik mühendisi olmasında …

Katodik Koruma Nedir?

Yeraltında gömülü veya su içinde olan boru tank gibi metal aksamlar zaman içerisinde korozyona uğrayarak öngörülemez kazalara ve ciddi maddi zararlara sebep olmaktadır. İçerisinde patlayıcı madde bulunduran tankların korozyon sebebiyle gövdelerinin incelmesi öngörülemez kazalara da sebep olabilir. Katodik Koruma metal yapıların bulundukları ortamda elektrokimyasal yolla korozyondan koruma yöntemidir. Katodik koruma sistemi kurulduktan sonra periyodik olarak …

Paratoner Ölçümü Yaptırmak Zorunlu mu?

Elektrik İç tesisatı yönetmeliği ve İş ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince paratoner tesisi olan işletmeler periyodik olarak  paratoner kontrolünü ve paratoner topraklama ölçümü yaptırmak ve sonuçları gösteren raporu almak zorundadır. Bu periyot tesislerin çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Septa Elektrik; paratoner ölçümlerini yapmaya, paratoner raporlarını hazırlamaya, paratoner projesi ve paratoner kapsama alanı projesi çizmeye …

Paratoner Kontrol ve Ölçümünü Kimler Yapabilir?

Paratoner kontrol ve ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin Elektrik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilaveten Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’topraklama ölçümü yapma yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış elektrik mühendisi olması …

Paratoner Hattının Uygunluğu Nasıl Test Edilir?

Paratoner Sisteminin uygunluğunun kontrolü için; Gözle Kontrol: Bu aşamada paratoner sisteminin ekipmanlarının son durumunu gözlemleyerek varsa eksiklikler tespit edilir. Paratoner Topraklama Ölçümü: Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülür. Standartlara uygunluğu tespit edilerek raporlandırılır. Yönetmelikler paratonerlerin direnci üst sınırını 10 ohm olarak belirlemiştir, bu değerin üstünde çıkan topraklama direnci …

Paratoner montajında Neler Dikkat Edilmesi Gerekir?

Paratoner ve ekipmanlarının montajında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekir, Paratoner korunmak istenen alanı koruyacak özelliklerde seçilmelidir, Paratoner tüm alanı kapsayacak şekilde konumlandırılmalıdır, Paratoner binanın en yüksek noktasına konumlandırılmalıdır. İniş İletkenleri mümkün olan en kısa güzergah üzerinde götürülmelidir. Topraklama direnci standartlara uygun olmalıdır. Septa Elektrik; paratoner ölçümlerini yapmaya, paratoner raporlarını hazırlamaya, paratoner projesi ve paratoner kapsama alanı …

Paratoner Hangi Ekipmanlardan Oluşur?

Paratoner temel olarak 3 temel bileşenden oluşur; Yakalama Ucu : Koruma Alanı içerisindeki yıldırım düşmesi olayında elektrik yükünü kendisine çeken devre elemanıdır. İniş İletkeni : Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprak elektrotuna aktarmaya yarayan devre elemanıdır. Çoğunlukla 2 adet 50mm2 som bakır tercih edilmektedir. Topraklama Tertibatı: Yıldırımın düşmesiyle oluşacak elektrik yükünü toprağa aktarılmasını sağlayan devre elemanıdır. Septa Elektrik; …

Paratoner Nedir, Ne İşe Yarar?

Bulutların birbirine teması ile bulutlarda elektrik yüklenmesi oluşur ve bu durum yeryüzü ile arasında gerilim farkı oluşmasına sebep olur. Bu gerilim farkı bulutlar ile yeryüzü arasında kontrolsüz şekilde gökyüzünde yeryüzüne deşarja sebep olur. Yıldırım Düşmesi olarak adlandırdığımız bu olayın nerde ne zaman olacağı kestirilemez, Paratoner bu çok büyük elektrik enerjisinin kontrollü bir biçimde toprağa aktarılmasını …

Enerji kimlik Belgesini Kimler Hazırlayabilir?

Enerji kimlik belgesi hizmeti, yapı için çizilmiş olan elektrik proje, mekanik proje, statik proje, mimari proje gibi farklı birimlerin verilerinin okunması ve yorumlanması gereken bir hizmettir. Dolayısıyla bu hizmet bilgi birikimi gerektiren bir hizmettir. Meslek odaları tarafından düzenlenmiş eğitimleri tamamlayıp, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş tüm mühendisler EKB hazırlamaya yetkilidir. Septa Elektrik; tüm eski …

Enerji Kimlik Belgesini almak Zorunlu mu?

01.01.2011 tarihinden sonra oturma raporu alacak tüm binalarda ekb alınması zorunlu tutulmuştur. Bu tarihten önce oturma ruhsatı almış binalarda ise ekb alınma zorunluluğu 01.01.2020 tarihine ertelenmiştir. Bu tarihe kadar tüm binaların enerji kimlik belgesini alması zorunludur. Satış ve kiralamalarda istenecektir. Septa Elektrik; tüm eski ve yeni binalar için enerji kimlik belgesi hazırlamaya yetkili bir firmadır. …

Enerji Kimlik Belgesi nedir ?

5267 sayılı Enerji Verimliliği kanunu ve Binalarda Enerji performansı yönetmeliği kapsamından hazırlana ekb enerji kaynaklarının tasarruflu kullanılması ve israfın önlenmesi amacıyla hazırlanan ve binaların enerji tüketim değerlerini gösterir bir belgedir. Yapılan çalışma ile binanın enerji performansı A’ dan G’ ye kadar olan bir seviyede sınıflandırılarak bir rapor oluşturulur. Yeni binaların enerji performansının en az C …

Topraklama Ölçümü Yaptırmak Zorunlu mu?

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ve Elektrik tesislerinde topraklamalar yönetmeliği ayrıca iş güvenliği mevzuatları gereğince işletmeler periyodik olarak topraklama sisteminin uygun olup olmadığını yılda en az 1 kez kontrolünü yaptırmak zorundadır. Septa Elektrik; İzmir ve komşu illerde topraklama ölçümü yapma ve topraklama raporu hazırlama konusunda yetkili bir firmadır. Topraklama ölçümü ve topraklama raporu hazırlama konusunda kaliteli …

Topraklama Ölçümünü Kimler Yapabilir?

Topraklama ölçümü yapmaya ve topraklama raporu hazırlama işi bilgi birikimi gereken bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin elektrik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Buna ilaveten elektrik mühendisinin Elektrik Mühendisleri Odası’nın meslek içi sürekli eğitim merkezi tarafından düzenlenen eğitimleri başarı ile tamamlayıp ‘’topraklama ölçümü yapma yetki Belgesi’’ almaya hak kazanmış olması gerekir. Septa …

Topraklama hattının uygunluğu nasıl test edilir?

Topraklamanın hattının uygunluğunun kontrolü için; Gözle Kontrol: Bu aşamada topraklama hatlarının renk kodları, panodaki topraklama barası gibi temel eksiklikler varsa tespit edilir. Topraklama Ölçümü :Bu aşamada da bu iş için tasarlanmış ölçü aletleri yardımıyla topraklama hattının geçiş direnci ölçülür. Gerekli hesaplamalar yaparak uygunluğu kontrol edilir. Yerinde yapılan tüm bu çalışmalardan sonra tespit edilen eksiklikler ve ölçüm sonuçlarının …

Topraklama Tesisatının Kontrolü

Bir topraklama tesisatının uygun kabul edilebilmesi için sağlaması gereken şartlar aşağıdaki gibidir; Topraklama elektrotunun yeterli derinliğe gömülerek istenilen sınırlarda bir topraklama direnci elde etmek gerekir. Elektrot ile toprak hattının ekinin mümkünse termo kaynak ek ile yapılması mümkün değilse uygun birleştirme aparatları ile nizami olarak yapılması gerekir. Topraklama hattının sürekliliği olması gerekir, topraklama hattının panolardan linye hatlarının son elemanına …

Topraklama

Tesislerde cihazların makinelerin veya elektrik panolarının aktif olamayan bölümlerinin bir iletken ve elektrot yardımı ile toprak ile irtibatlanmasından oluşan sistemin bütününe Topraklama denir. Sistemde meydana gelebilecek herhangi arızada oluşacak hata akımının insan hayatını riske sokmadan doğrudan toprağa akmasını sağlaması açısından topraklama sistemi çok önemlidir. Meydana gelen bir kaçak arızasında, makine ile toprak arasında bir gerilim farkı oluşur. …

Trafo Devri ( devirli trafo merkezi )

Elektrik ihtiyacımız olduğunda bu ihtiyacı dağıtım şirketinden elektrik projesi sunarak talep ederiz. Eğer talep gücümüz çok fazla değilse bu ihtiyaç mevcut direklerden, dağıtım kutularından, gücümüz biraz daha fazla ise yapı bağlantı hattı projeleriyle trafolardan tedarik edebiliriz. Peki talep ettiğimiz güç çok daha fazla ise ve dağıtım şirketinin trafosu da bu güç için yetersiz ise ne …

Elektrik Kontrollük Hizmetleri

Çoğu firma aldığı elektrik müteahhitlik hizmetinin kontrolünü yapabilecek bilgi birikimine sahip olmayabilir, olması da beklenemez. Bu durumda hizmet aldığı firmayı işveren adına kontrol edecek bir firmadan destek almak gerekebilir. Bu hizmet ilave bir maliyet olarak gözükse de mühendisin doğru yönlendirme ve kontrolü ile toplam maliyeti aşağı çekmek mümkün olabilir ayrıca İşin daha sağlıklı ve yönetmeliklere …

Elektrik İç tesisat Denetimi Yaptırmak zorunlu mu?

Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği yönetmeliği ve iş güvenliği mevzuatları gereğince işletmeler yılda bir kez periyodik olarak elektrik tesisatlarının kontrollerinin yaptırmak ve sonuçları gösteren iç tesisat uygunluk raporu almak zorundadır. Septa Elektrik; İzmir ve komşu illerde elektrik iç tesisat denetimlerini yapmaya ve elektrik iç tesisat raporu hazırlamaya yetkili bir firmadır. Elektrik iç tesisleri denetim ve muayene uygunluk belgesi …

Elektrik İç Tesisat Uygunluk Raporu Nasıl Alınır?

Elektrik uygunluk belgesi verilebilmesi için tesiste bulunan dağıtım panolarından prizlere, makine belemelerinden aydınlatmaya kadar tüm elektrik ekipmanlarının uzman gözüyle kontrol edilmesi gerekmektedir. Ayrıca elektrik iç tesisat denetimi yapmak ve elektrik iç tesisat uygunluk raporu hazırlama işi bilgi birikimi gerektiren bir çalışmadır. İş güvenliği açısından bu kadar önemli bir kontrollerin Elektrik mühendisleri tarafından yapılması gerekmektedir. Ayrıca mühendisin Elektrik Mühendisleri …

Elektrik İç tesisat Denetimi nasıl yapılır?

Elektrik iç tesisat kontrolü çok kapsamlı bir çalışma olmakla beraber, bu kontroller yapılırken ve dikkat edilecek örnek birkaç çalışma aşağıdaki gibidir. Gözle Kontrol: elektrik iç tesisat uygunluk belgesi düzenlenmesi için ilk yapılması gereken çalışma gözle kontrol işlemidir. Pano ve tesisatlar uzman gözüyle incelenerek yönetmeliklere aykırı ve iş güvenliğini riske sokan durumlar tespit edilir. Bu aşamada en …

Elektrik İç tesisat Denetimi neden yapılır?

Elektrik; kullanıcıyı her an tehlikeye sokabilecek potansiyele sahip bir enerji çeşididir dolayısıyla elektriğin oldu her yerde risk de vardır. Gelişen teknoloji ile risk birlikte asgari düzeye indirilmişse de bu konuda son kullanıcıya da büyük görevler düşmektedir. Özelliklerde işletmelerde elektrik tesisatlarının kontrolünün periyodik olarak yapılması çok önemlidir. Septa Elektrik; İzmir ve komşu illerde elektrik iç tesisat denetimlerini …

AVM İşyeri Elektrik Projesi

AVM’ler Dağıtım şirketlerinin şehir şebekeleri için yürüttükleri mantık çerçevesinde kiracılarından işyeri elektrik projesi talep ederler. AVM’lerin elektrik sistemleri tasarlanırken içerisindeki her bir bağımsız bölüm için bir güç tüketimi öngörürler ve kiracılarının bu gücün fazlası bir talepte bulunmasını istemezler. Bu nedenle kiracılardan ilk önce kullanacağı cihazları ve güçleri gösteren bir elektrik projesi isterler. Dolayısıyla bu AVM …

Güç Artırım Projesi

Her elektrik abonesinin dağıtım şirketi ile arasında ihtiyacı olan güç nispetinde bir elektrik bağlantı sözleşmesi vardır ve elektrik tesisatı bu güce göre dizayn edilmiştir. Herhangi bir sebep ile mevcut şebekeden talep edeceği enerji arttığında ve mevcut tesisatın yetersiz kaldığı durumlarda güç aratırım projesi çizmek gerekmektedir. Dağıtım şirketinin bilgisi dışında mühürlü alanlara müdahale ederek tesisatta yapılan …

Trafo Projeleri

Trafo projeleri, elektrik ihtiyacını bir trafo üzerinden alma zorunluluğu olduğu durumlarda çizilen projelerdir. Dağıtım şirketi şehir veya metropollerde enerji taleplerini kendi işlettiği şehir şebekelerinden sağlayabilmektedir. Fakat şehir dışlarında şebekenin yetersiz veya hiç olmadığı yerlerde de enerji ihtiyacı olabilir yada şebekenin durumu enerji talebi için uygun olmayabilir. Bu gibi durumlarda enerji talebinde bulunan kişinin ilk yapacağı …

Dağıtım şirketi ( GDZ Elektrik Dağıtım AŞ) açısından elektrik proje onayı

Dağıtım şirketleri hizmet sorumluluğundaki yerlerde, elektrik enerjisinin son kullanıcıya sorunsuz olarak iletilmesinden sorumludurlar.Elektrik ihtiyacının her geçen gün daha çok arttığını düşünürsek dağıtım şirketi bu hizmeti karşılayabilmesi için elektrik altyapısına sürekli yatırım yapması gerekir. Elektrik dağıtımı kablolar, direkler, trafolar gibi şebeke elemanları üzerinden yapılmaktadır ve her bir devre elmanın bir kapasitesi vardır. Bir elektrik projesi sonlandığında yapının veya …

Elektrik İç Tesisat Projelerinin çizimi ve onay süreci

Standart ve yönetmelilere göre çizilen elektrik iç tesisat projesi bitirilip çıktı alındıktan sonra ilk olarak proje müellifi tarafından onaylanır. Bu onay ile birlikte artık projenin tüm hakları proje müellifi olan elektrik mühendisine aittir. Daha sonra ise projenin geçerlilik kazanması için bazı kurumlar tarafından onaylanması gerekmektedir. İzmir için ele alırsak projenin onaya sunulduğu makamlar ve kurumların onay için …

Elektrik Projesi

Elektrik projeleri özetle herhangi bir yerde var olan elektrik ihtiyacının standartlara ve yönetmeliklere uygun giderilmesi için çizilen projelerdir. Burada temel olan öncelikli olarak elektrik ihtiyacının olmasıdır. Bu ihtiyaç yeni yapılacak bir bina için olabileceği gibi, kırsal alanda yer alan bir tarlanın sulama ihtiyacı için de olabilir. Herhangi bir yapı için çizilmiş elektrik projesini ele alırsak; …

Septa Mühendislik

İLETİŞİM

  • SEPTA Elektrik İnşaat Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti.
  • Tel: 0 232 435 09 02
  • Fax: 0 232 435 09 04
  • info@septa.com.tr

2017 Promegaweb. Tüm hakları saklıdır.